Babinden

Op deze dag wordt de vroedvrouw gevierd in Bulgarije. Moeders die in het voorgaande jaar bevielen gaan met hun kinderen naar een gemeenschappelijke waterput. De vroedvrouw wast de gezichten van de kinderen op rituele wijze. Met de lunch wordt er samen gegeten. De moeders hebben dan een feestmaal voorbereid. Iedere vrouw neemt een pogacha brood mee en banista (gekookt of geroosterde kip) en er wordt Rakia gedronken brandewijn van fruit. Er wordt gezongen en gegrapt en pas als de ceremonie afgelopen is mogen de mannen erbij. Die nemen, verkleed als ossen, de vroedvrouw mee naar de rivier en wassen haar. Er is een gezamelijk feest in het dorp en de vroedvrouw wordt naar huis gebracht en krijgt cadeaus mee.

Babinden in het Bulgaarse dorp Senokos (Wikimedia commons)

Dit merkwaardige feest geeft ons de gelegenheid om nieuw leven en vruchtbaarheid te vieren en stil te staan bij hoe wonderbaarlijk een geboorte werkelijk is. Het is een luchtig feest, neem het vooral niet te serieus. Het is de bedoeling dat je veel lacht vandaag.

Wat mij betreft is het belangrijkste aspect van Babinden dat het een feest is waar vrouwen het middelpunt van de aandacht zijn. En dat hun belangrijke rol in de samenleving op waarde wordt geschat. Waarschijnlijk heb je nog nooit van deze feestdag gehoord, maar vanaf dit jaar gaan we het vieren, O.K.?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *